فرآیند خرید تضمینی برق از سامانه های خورشیدی احداثی توسط مشترکین 1 نظر۱۳۹۸/۷/۱۰ ۱۶:۱۰

در اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو فرآیند خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک که به وسیله مشترکین برق ، تا سقف ظرفیت انشعاب احداث می گردد ، طی مراحل زیر صورت می پذیرد:

 

1 (شرح كلي خدمات انجام كار طراحي، تهيه و تامين تجهيزات، ساخت ،نصب و راه اندازي سامانه فتوولتائيك از نوع متصل به شبكه براي مشتركين متقاضي، حداكثر ميزان توان " سامانه" براي هر مشترك متقاضي محدود به ظرفيت انشعاب متقاضي تا سقف صد (100 (كيلووات، مي باشد. منظور از مشترك متقاضي، كليه مشتركين برق داراي انشعاب به استثناي انشعاب موقت (آزاد) مي باشد. در اين طرح براي هر مشترك متقاضي در صورت احراز شرايط مندرج در دستور العمل اجرايي،مجاز به احداث حداكثر يكصد(100 (كيلووات نيروگاه فتوولتائيك مي باشد. 

 

2 (اقدامات مقدماتي بازديد اوليه از محل جهت انجام برآوردهاي مورد نياز،تعيين محل پيشنهادي و اوليه، بررسي وضعيت محل ازنظر آفتابگيري و فضاي مناسب جهت نصب، حفاظت و ايمني ساختمان جهت احداث ازجمله اقدامات اوليه است كه در اين خصوص انجام مي گيرد. 

 

3 (عمليات طراحي: در اين قسمت عمليات مربوط به، طراحي نيروگاه فتوولتائيك،تهيه مشخصات فني و نقشه هاي اجرايي، انتخاب تجهيزات مانند پانل هاي خورشيدي، اينورتر (اينورترها) ، طراحي سازه و پايه نگهدارنده مبتني به انتخاب كابل ها و متعلقات و تابلو هاي لازم ، به همراه تجهيزات لازم جهت اتصال به شبكه، توسط پيمانكار، صورت مي گيرد. 

 

4 (شرح عمليات تهيه و خريد: خريد تجهيزات شامل پانل ها، اينورترها، سازه هاي نگهدارنده به همراه پايه هاي بتني، كابل ها و لوله هاي مربوطه و ساير متعلقات ، تابلو ها، فيوزها وكليد هاي لازم ،تهيه تابلوي اتصال به شبكه و كابل كشي هاي لازم و تهيه سيستم زمين به همراه متعلقات مي باشد، كه توسط مالك نيروگاه تامين مي گردد.

 

 5 (شرح عمليات نصب و راه اندازي: بازديد نهايي از محل تعيين شده، بررسي و تعيين محل نهايي جهت نصب سامانه، عمليات نصب و راه اندازي شامل، نصب سازه ها و پايه بتني، نصب پانل هاي خورشيدي، سيم كشي ، كابل كشي پانل ها به همراه داكت ها و لوله هاي لازم و تابلو هاي مربوطه ، نصب اينورتر ، نصب تابلو هاي لازم به همراه تجهيزات جهت تزريق به شبكه، اجراي سيستم زمين مورد نياز، راه اندازي كل سيستم شامل راه اندازي بخش DC وAC است.

نویسنده:یوسف

نظرات

یوسف پاسخ
۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۹:۳۹

تست

یوسف پاسخ
۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۹:۴۰

اوکی

نظر خود را اضافه کنید