جدول در سی کی ادیتور 0 نظر۱۳۹۸/۷/۲۲ ۱۴:۵۳

تست برای جدول در سی کی ادیتور

111111111111111111     
 22222222222222222222    
  333333333333333   
   44444444444444  
    555555555555 
     6666666666666
    777777777777 
   88888888888888  
  999999999999999   
 00000000000000000000    
-----------------     
 =======================    
  ++++++++++++++++   
   *****************  
    /////////////// 
     ..........................
برچسب ها: tableboreder lesstesttables

نویسنده:یوسف

نظرات

نظرات برای این خبر غیرفعال می باشد