درباره ما

معنای لغوی کلمه ساتبان به معنی نگهبان می باشد .

شرکت فناوری اطلاعات ساتبان در سال .... با رویکرد ایجاد زیر ساخت و ارائه خدمات امنیت و پشتیبانی تاسیس گردیده است و برنامه ریزی بلند مدت خود را جهت نیل به این رویکرد پایه ریزی نموده است .

در این راستا با تکیه بر آخرین متدهای تکنولوژی روز دنیا اقدام به تولید زیرساخت برای تمامی شرکت ها من جمله شرکت های تجاری و بازرگانی می نماید.

از طرفی دیگر سامانه ساتبان باهدف ارائه بهترین کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی در جهت ایجاد امنیت برای سازمان های طرف قراردادو ارائه خدمات پشتیبانی برای حفظ و نگهداری امنیت اطلاعات آنها فعالیت خود را آغاز نموده است.